Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

 

 

 

"Az utazási irodára vonatkozó rész"

 

 

 

 Kérjük továbbá, hogy cégünkre, mint adatfeldolgozóra az alábbi hivatkozást tegye közzé a honlapon az adatvédelmi nyilatkozatban:

"Az Utazásirendszer kft. a vele a 2011. évi CXII. törvény 3. § 17. pont szerinti adatfeldolgozási tevékenység végzésére és a CeSYS rendszer felhasználására szerződést kötő felek által kezelt adatokat a hivatkozott törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően dolgozza fel. A törvény 10. § (3) bekezdésének megfelelően az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni."